Oferta Klasa 1C | Prywatna Bezpłatna Szkoła Podstawowa w Ciechanowie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALPIK w Ciechanowie przygotowała również unikatową  PIERWSZĄ W CIECHANOWIE ofertę klasy o profilu terapeutyczno – integracyjnym dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego / dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) – np. dzieci z autyzmem. 

Tym samym w klasie 1C wszystkie zajęcia edukacyjne związane z realizacją obowiązkowej podstawy programowej wg wytycznych MEN odbywają się w bardzo małej tj. max. 4 – 5 osobowej grupie / min. 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Natomiast wszystkie inne zajęcia np. zajęcia dodatkowe + zajęcia fakultatywne + pozalekcyjne koła zainteresowań + uroczystości i wycieczki szkolne odbywają się w większej grupie integracyjnej dla klas 0 – 1. Takie wysoce INNOWACYJNE rozwiązanie daję możliwość połączenia ze sobą wszystkich unikatowych walorów INTEGRACJI z pracą w mniejszej grupie co jest szczególnie istotne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) – np. ograniczenie nadmiaru bodźców sensorycznych u dzieci z autyzmem. 

Dodatkowo w Klasie 1C Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALPIK w Ciechanowie zapewnia wszystkim uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego m.in:

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wyrównawcze tj. indywidualna terapia pedagogiczna + indywidualna terapia logopedyczna + indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej.

Grupowe zajęcia kompensacyjne – tj. Grupowe Zajęcia Logopedyczne + Logorytmika + Muzykoterapia Grupowa wg B. Strauss + Arteterapia/Sensoplastyka + Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne + Dogoterapia + Alpakoterapia + Hipoterapia.

Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne – tj. Trening Umiejętności Społecznych (TUS) codziennie!

Bezpłatne konsultacje psychologiczne + bezpłatne konsultacje logopedyczne + bezpłatne konsultacje pedagogiczne + bezpłatne konsultacje lekarskie z lek. med. spec. psychiatrii dzieci i młodzieży – na terenie Ciechanowa lub Warszawy.

Uwaga! Bezpłatne Zajęcia Świetlicowe + Bezpłatne Zajęcia Terapeutyczne w Okresie Wszystkich Ferii Zimowych + Całych Wakacji Letnich!

Uwaga! Opłata Za Całodzienne Wyżywienie Dzieci Z Orzeczeniem O Potrzebie Kształcenia Specjalnego Pokrywana Jest W Całości Przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Alpik W Ciechanowie!