Oferta Klasa 1A + 1B | Prywatna Bezpłatna Szkoła Podstawowa w Ciechanowie

Niepubliczna Szkoła Podstawowa ALPIK w Ciechanowie posiada w swojej ofercie dla klasy 1A/1B obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych wg wytycznych MEN również szereg bezpłatnych zajęć dodatkowych oraz wiele ciekawych kół zainteresowań rozwijających naturalne zdolności dzieci – zgodnie z koncepcją tzw. Multiple Intelligences prof. psychologii Uniwersytetu Harvarda (USA) – H. Gardnera. Dla każdego dziecka uczęszczającego do szkoły tworzony jest przez dwóch doświadczonych mgr psychologii indywidualny profil Inteligencji Wielorakiej H. Gardnera. Dzięki temu dzieci mogą realizować zajęcia edukacyjne w tym m.in. zajęcia dodatkowe zgodnie ze swoimi indywidualnymi uzdolnieniami i predyspozycjami.

Bezpłatne Zajęcia Dodatkowe w Szkole Podstawowej w Roku Szkolnym 2020/2021 Dla Klasy 1a/1b:​

JĘZYK ANGIELSKI – 5x tygodniowo! 

JĘZYK NIEMIECKI – 2x tygodniowo!

PLASTYKA SENSORYCZNA (Sensoplastyka®)

GRUPOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE (przesiewowe badania logopedyczne)

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

EDUKACJA INFORMATYCZNA Z ELEMENTAMI KODOWANIA + PROGRAMOWANIA IT

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO PT. PRZYJACIELE ZIPPIEGO

DOGOTERAPIA GRUPOWA (Kynoterapia Grupowa)

ALPAKOTERAPIA GRUPOWA (wg metody Alpacotherapy Spirit)

HIPOTERAPIA + NAUKA JAZDY KONNEJ (Akademia Kucania)

KOŁO NAUKOWE SENSORYCZNE EKSPERYMENTY + KOŁO PLASTYCZNE + KOŁO PRZYRODNICZE + KOŁO GIER PLANSZOWYCH / GIER ZRĘCZNOŚCIOWYCH – codziennie wg grafiku.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – codziennie do godziny 16.00. 

WSPÓLNE ODRABIANIE LEKCJI Z POMOCĄ NAUCZYCIELA – codziennie 2 x 45 minut.

OPIEKA PSYCHOLOGA SZKOLNEGO + OPIEKA PEDAGOGA SZKOLNEGO + BEZPŁATNE WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA RODZICÓW!

DODATKOWO! Dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szereg bezpłatnych indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wyrównawczych (np. INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA + INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA + INDYWIDUALNA TERAPIA WG METODY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ).

Uwaga! Bezpłatne Zajęcia Świetlicowe w Szkole Podstawowej w Okresie Każdych Ferii Zimowych + Całych Wakacji Letnich!​