OPŁATY | Prywatna Bezpłatna Szkoła Podstawowa w Ciechanowie

POBYT DZIECKA W G. 07.30 – 16.00 JEST BEZPŁATNY!

Pobyt ten obejmuje:

Realizacje podstawy programowej wg wytycznych MEN dla klas: 0 – 1

Naukę języka angielskiego w klasach 0 + 1A/1B – codziennie!

Naukę drugiego języka obcego w klasie 1A/1B  – 2x tygodniowo!

Udział dziecka we wszystkich zajęciach dodatkowych – Grupowe Zajęcia Logopedyczne + Logorytmika + Muzykoterapia Grupowa wg B. Strauss + Arteterapia/Sensoplastyka + Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne + Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego pt. Przyjaciele Zippiego + Robotyka wg Lego Wedo 2.0 + Dogoterapia + Alpakoterapia + Hipoterapia + Akademia Kucania.

POZALEKCYJNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ – koło plastyczne + koło przyrodnicze + koło gier planszowych i gier zręcznościowych + koło naukowe pt. Sensoryczne Eksperymenty.

WSPÓLNE ODRABIANIE LEKCJI Z POMOCĄ NAUCZYCIELA W KLASIE 1A/1B – codziennie 2 x 45 minut.

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – codziennie do g. 16.00 + w g. 07.30 – 08.00. 

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO – WYRÓWNAWCZE – tj. indywidualna terapia pedagogiczna + indywidualna terapia logopedyczna + indywidualna terapia wg metody Integracji Sensorycznej dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

*OPŁATA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA – dla chętnych: 11,50 pln / dziennie.

Uwaga! Opłata za całodzienne wyżywienie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego pokrywana jest w całości przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Alpik w Ciechanowie!

Uwaga! Bezpłatne Zajęcia Świetlicowe + Bezpłatne Zajęcia Terapeutyczne w Okresie Wszystkich Ferii Zimowych + Całych Wakacji Letnich!