Oferta Klasa 0 | Prywatna Bezpłatna Szkoła Podstawowa w Ciechanowie

Wszystkie dzieci uczęszczające do oddziału zerówkowego Niepublicznej Szkoły Podstawowej ALPIK w Ciechanowie realizują codziennie wszechstronny program wychowania przedszkolnego pt. W Kręgu Zabawy (op. ekspert MEN: J. Pytlarczyk) wg najnowszych wytycznych podstawy programowej.

Zajęcia odbywają się w następujących blokach tematycznych:

BLOK I: Mowa oraz inne metody oparte na słowie (edukacja językowa).

BLOK II: Plastyka (edukacja artystyczna).

BLOK III: Kształcenie pojęć matematycznych (edukacja matematyczna, edukacja przyrodnicza).

BLOK IV: Zestaw zabaw ruchowych (edukacja zdrowotna).

Blok V: Umuzykalnienie (edukacja artystyczna, edukacja społeczna).

Oprócz realizacji obowiązkowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego wszystkie dzieci uczęszczające do oddziału zerówkowego Niepublicznej Szkoły Podstawowej ALPIK w Ciechanowie uczestniczą BEZPŁATNIE w następujących zajęciach dodatkowych:

JĘZYK ANGIELSKI – codziennie!

PLASTYKA SENSORYCZNA (Sensoplastyka®)

ROBOTYKA + PODSTAWY PROGRAMOWANIA IT (wg Lego Wedo 2.0)

GRUPOWE ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE + LOGORYTMIKA GRUPOWA

AKTYWNE SŁUCHANIE MUZYKI WG B. STRAUSS

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

MIĘDZYNARODOWY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO PT. PRZYJACIELE ZIPPIEGO

DOGOTERAPIA GRUPOWA (Kynoterapia Grupowa)

ALPAKOTERAPIA GRUPOWA (wg metody Alpacotherapy Spirit)

HIPOTERAPIA + NAUKA JAZDY KONNEJ (AKADEMIA KUCANIA) – dla chętnych!

RELIGIA – dla chętnych!

KOŁO NAUKOWE SENSORYCZNE EKSPERYMENTY + KOŁO PLASTYCZNE + KOŁO PRZYRODNICZE + KOŁO GIER PLANSZOWYCH / GIER ZRĘCZNOŚCIOWYCH – dla chętnych!

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – codziennie do godziny 16.00.

Uwaga! Bezpłatne Zajęcia Świetlicowe w Szkole Podstawowej w Okresie Wszystkich Ferii Zimowych + Całych Wakacji Letnich! ​

DODATKOWO! Dla wszystkich dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego szereg bezpłatnych indywidualnych zajęć rewalidacyjno – wyrównawczych (np. INDYWIDUALNA TERAPIA LOGOPEDYCZNA + INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA + INDYWIDUALNA TERAPIA WG METODY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ).