Kontakt - ALPIK Szkoła Podstawowa w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 28A, Ciechanów


(wejście od ul. Powstańców Warszawskich)

UWAGA! Pierwszeństwo przyjęcia do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ALPIK w Ciechanowie mają dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (tj. dzieci z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na np. autyzm, Zespół Aspergera). Dla osób zainteresowanych szkołą, istnieje możliwość zapisania dziecka na bezpłatną diagnozę psychologiczno-pedagogiczną. Osoby zainteresowane taką diagnozą proszone są o kontakt pod numerem telefonu (kom): 663 372 428

Wypełnij formularz zgłoszenia dziecka do bezpłatnej Szkoły Podstawowej ALPIK