Szkoła Podstawowa w Ciechanowie Alpik | Prywatna i Bezpłatna

Do Niepublicznej Szkoły Podstawowej ALPIK w Ciechanowie (ul. Sienkiewicza 28A) zapraszamy wszystkie dzieci w wieku: 6 – 7 lat + dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego z terenu miasta i gminy Ciechanów.

Brak rejonizacji + Brak opłaty wpisowej + Czesne miesięczne = 0 PLN!

Wszystkie zajęcia dodatkowe: Bezpłatnie! 

Decyduje kolejność zgłoszeń – rekrutacja na rok 2020/2021 rozpoczęta!

Zapraszamy również dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) w tym np. dzieci z HFA/ADHD + Zespołem Aspergera + niedowidzeniem + niedosłuchem + cukrzycą + afazją.

Zapisy pod numerem telefonu (kom): 663 372 428.

Formularze zgłoszeniowe do pobrania na terenie Niepublicznego Przedszkola ALPIK (ul. 17 Stycznia 54) od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

W Ramach Swojej Bezpłatnej Oferty Edukacyjnej Szkoła Zapewnia (m.in): ​ ​

JĘZYK ANGIELSKI CODZIENNIE OD KLASY 0 – klasy dwujęzyczne.

JĘZYK NIEMIECKI OD KLASY 1 2x tygodniowo!

ZAJĘCIA ROBOTYKI & PROGRAMOWANIA IT – również dla klasy 0 (Zerówka).

BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE – Sensoplastyka + Grupowe Zajęcia Logopedyczne + Logorytmika + Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne + Aktywne Słuchanie Muzyki wg B. Strauss + Międzynarodowy Program Promocji Zdrowia Psychicznego pt. Przyjaciele Zippiego + Dogoterapia + Alpakoterapia + Hipoterapia (Akademia Kucania).

POZALEKCYJNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ – koło plastyczne + koło przyrodnicze + koło gier planszowych i gier zręcznościowych + koło naukowe pt. SENSORYCZNE EKSPERYMENTY.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE – codziennie do godziny 16.00. 

WSPÓLNE ODRABIANIE LEKCJI W SZKOLE Z POMOCĄ NAUCZYCIELA – codziennie: 2 x 45 minut.

Bezpłatne Zajęcia Świetlicowe w Szkole Podstawowej w Okresie Ferii + Wakacji Letnich!

BARDZO KAMERALNE KLASY:

  • Klasa 0 (zerówka integracyjna ogólnodostępna) – max. 10 – 12 dzieci + min. 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego.
  • Klasa 1A + 1B (klasa integracyjna o profilu językowym) – max. 12 – 15 dzieci + min. 2 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
  • Klasa 1 C (klasa integracyjna o profilu terapeutycznym) – max. 4 – 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego + min. 2 nauczycieli – terapeutów.

Dodatkowo! Bezpłatne konsultacje psychologiczne + specjalistyczne bezpłatne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (np. TERAPIA PEDAGOGICZNA + TERAPIA LOGOPEDYCZNA + TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ + TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH) dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów zwłaszcza uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE) – np. autyzm/zespół Aspergera.